Aanbieden materiaal

Streekarchief
Streekarchief  |  Bezoekersinformatie  |  Aanbieden materiaal

Aanbieden materiaal

Archiefruimte Streekarchief

Als u in het bezit bent van archief- of beeldmateriaal wat van belang is voor het begrip van de geschiedenis van Goeree-Overflakkee, bijvoorbeeld het archief van een vereniging of een collectie foto’s van het eiland, dan kunt u dit aanbieden bij het Streekarchief Goeree-Overflakkee. Als het Streekarchief uw materiaal opneemt in de collectie weet u zeker dat het goed beheerd wordt en bewaard blijft voor toekomstige generaties.

Het materiaal

We kunnen uiteraard niet alles opnemen in onze collectie. Het is daarom belangrijk dat uw archief of collectie:

  • betrekking heeft op Goeree-Overflakkee, of een deel daarvan;
  • uit origineel materiaal bestaat (dus geen kopieën, replica’s of krantenknipsels);
  • geen voorwerpen bevat;
  • aansluit bij het acquisitiebeleid.

Wanneer u twijfelt of uw materiaal van waarde is voor het Streekarchief kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aanleveren

Er bestaan wettelijke normen voor de opslag van archieven bij een archiefdienst. Als het Streekarchief uw materiaal wil opnemen in de collectie, vragen we u daarom zoveel mogelijk het materiaal te verpakken volgens deze normen. Het Streekarchief kan u hierin uiteraard adviseren en u ook van verpakkingsmateriaal, zoals archiefdozen en omslagen, voorzien.

Het Streekarchief wil uw materiaal ook ter beschikking stellen aan geïnteresseerde studiezaalbezoekers. Daarom vragen wij u uw materiaal geordend en zoveel mogelijk beschreven aan te leveren. Als archiefvormer kent u het materiaal het beste en kunt u het ook het beste beschrijven. Door de ordening is het ook mogelijk om eventueel vast te leggen welke stukken voorlopig nog niet openbaar zijn.

Wij verzoeken u, om voor u materiaal bij het Streekarchief aanbiedt, contact op te nemen.