Openingstijden en huisregels

Streekarchief
Streekarchief  |  Bezoekersinformatie  |  Openingstijden en huisregels

Openingstijden en huisregels

Openingstijden

De studiezaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (uitsluitend op afspraak).
Op maandag en vrijdag is het streekarchief gesloten.

Huisregels

Op de studiezaal is ruimte voor ca. 20 personen. Hier zijn voor de genealogen tal van klappers te raadplegen, zowel op doop-, trouw- en begraafregisters als nadere toegangen op rechterlijke en notariële archieven. Het archief bevat een schat aan informatie over het eiland en de mensen die er hebben gewoond.

Naast archiefstukken is er ook een bibliotheek met publicaties over het eiland, genealogieën en algemene naslagwerken en er wordt gewerkt aan het opzetten van een topografische atlas (kaarten en foto’s).

De akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters zijn gescand en met de op de studiezaal geplaatste computers gemakkelijk te raadplegen. De medewerkers van het streekarchief staan voor u klaar om u te assisteren bij uw onderzoek.

Omdat de originele archiefstukken uniek en vaak zeer kwetsbaar zijn, zijn er een aantal regels waaraan de bezoekers zich dienen te houden. Wanneer u de studiezaal bezoekt, dient u zich te melden bij de uitgiftebalie waar u geattendeerd wordt op de zogenaamde huisregels. Tevens wordt u verzocht in het bezoekersregister uw naam te noteren en het doel van uw onderzoek. De gegevens in het bezoekersregister worden gebruikt voor statistische doeleinden en zijn alleen openbaar voor de medewerkers van het streekarchief.

Te downloaden: