Hendrik van Dam schrijft geschiedenis

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1600 - 1700  |  Hendrik van Dam schrijft geschiedenis

Hendrik van Dam schrijft geschiedenis

illustratie

De eerste geschiedschrijving over Goeree (1680)

We weten redelijk veel over de geschiedenis van het eiland. Sommige dingen worden van generatie op generatie doorverteld, maar veel van die informatie gaat op een gegeven moment toch verloren.

Voor de geschiedenis zijn we dan aangewezen op archieven of archeologisch onderzoek. Enkele eeuwen geleden is het doen van onderzoek in archieven nog iets wat heel weinig wordt gedaan. 

In 1680 verschijnt er een boekje over de geschiedenis van het eiland Westvoorn (Goeree) en het stadje Goedereede. Het is de eerste uitgave over de plaatselijke geschiedenis en wat dat betreft iets bijzonders. Hendrik van Dam schrijft niet alleen over de tijd waarin hij leeft en hetgeen hij zelf heeft gehoord of meegemaakt. Het boekje bevat daarnaast veel feiten over heel lang geleden. Deze verhalen moet Van Dam toch ergens gelezen hebben. Sommige daarvan zijn niet meer na te gaan, omdat de bronnen (zoals archiefstukken) later verloren zijn gegaan. 

Het boek van Hendrik van Dam is niet een geschiedenisboek, zoals we het nu kennen. Van Dam haalt er allerlei gegevens bij, die weinig of niets met de geschiedenis van Goeree te maken hebben. Het staat in die tijd interessant om te laten zien wat je allemaal weet. Het boek is mede daardoor nu moeilijk te lezen. Daarbij komt nog eens, dat het gedrukt is in een Gotische letter en dat het taalgebruik heel anders is dan wij nu kennen. De Nederlandse taal is in de loop van de eeuwen duidelijk veranderd. Je krijgt daar ook mee te maken als je archiefonderzoek wilt gaan doen. Zowel de taal als het handschrift is moeilijk te lezen.  

Hendrik van Dam heeft met zijn boek over de geschiedenis van Westvoorne en het stadje Goedereede iets nagelaten voor het nageslacht. Ontelbare malen is het geraadpleegd. In 1993 is er zelfs een herdruk van verschenen, nu in een beter leesbare letter. Tegenwoordig is er uit het ruim 300 jaar oude boekje nog veel informatie te halen. Veel van de geschiedenis van Goedereede is bekend geworden door Hendrik van Dam.