Tijdvak 1700 - 1800

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1700 - 1800

Tijdvak 1700 - 1800

 • Vrouwe Justitia

  Laantje van Middelharnis

  Lokale en regionale rechtspraak (zeventiende en achttiende eeuw)

  Op Goeree-Overflakkee komen heerlijkheden voor, gebieden waar een ambachtsheer bepaalde rechten en in sommige gevallen het ook voor het zeggen heeft. Dit kan van plaats tot plaats verschillen. Eén van de punten betreft de rechtspraak

  Lees verder
 • Bemaling van de polders

  Laantje van Middelharnis

  Problemen in de polder (1731, 1745)

  De uitwatering van de polders gebeurt van begin af aan via natuurlijke lozing. Veelal wordt het overtollige water door middel van uitwateringssluizen geloosd op de havens. Bij natuurlijke lozing wordt geen gebruik gemaakt van bemaling door een poldermolen of een gemaal. In de achttiende eeuw krijgen twee oude polders, Dirksland (1416) en Oude-Tonge (1438) problemen om van het water af te komen. De besturen van deze twee polders besluiten een poldermolen te stichten. 

  Lees verder
 • Aanleg Statendam

  illistratie

  De schakel tussen Goeree en Overflakkee (1751)

  Door verschillende (kleinere) inpolderingen groeit Overflakkee uit tot één groot eiland. Halverwege de achttiende eeuw is Goeree nog een apart eilandje. Tussen Goeree en Overflakkee ligt dan een slikkengebied met een klein onbedijkt stukje grond: het Stellegors of de Stelle.

  Lees verder
 • De Doelen in Sommelsdijk

  illistratie

  Daar komen de schutters (1768)

  Zo rond 1630 komt aan het bestaan van de schuttersgilden Sint Joris en Sint Sebastiaan in Sommelsdijk een eind. Niet lang daarna ontstaat een nieuwe vereniging: 'de Schutterij binnen Sommelsdijk'.

  Lees verder
 • Nieuwe polders

  illistratie

  Verkavelingen op de tekentafel (1760 - 1800)

  In de achttiende en het begin negentiende eeuw ontstaan aan de noordzijde van het eiland door bedijking van aanwassen nieuwe polders. Op een enkeling na zijn het grote polders. De grootste is de Eendrachtspolder (1780), maar ook Kraaijenisse (1760), Kraaijestein (1762) en Westplaat (1808) zijn stuk voor stuk polders met een flinke oppervlakte. De indeling van de nieuwe polders – de verkaveling – is duidelijk anders dan de oude polders van twee eeuwen daarvoor. 

  Lees verder
 • Dirksland Sas

  illistratie

  Begaanbaar houden havens (1790)

  Een haven is lange tijd voor de dorpen op het eiland van levensbelang. Immers al het vervoer gaat over water en de haven is dan de poort naar de buitenwereld

  Lees verder
 • Bataafs/Franse tijd

  illistratie

  Een tijd van veranderingen (1795 - 1813)

  Aan het eind van de achttiende eeuw is het onrustig in Europa. In 1789 is in Frankrijk een revolutie uitgebroken. In de Nederlanden zijn er voor- en tegenstanders van de Franse Revolutie, patriotten en oranjegezinden.

  Lees verder