Het laatste nieuws

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1800 - 1900  |  Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

Post, telegraaf, telefoon, kranten (1870 - 1900)

Tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje en via internet verspreidt het nieuws zich razendsnel. Dat was vroeger wel anders. Lange tijd zijn de mensen afhankelijk van ruiters te paard, die een nieuwsbericht overbrengen. Ook wordt er wel geseind, bijvoorbeeld met vlaggen of lichtsignalen. De negentiende eeuw brengt veel veranderingen. 

Het verzenden van brieven wordt al eeuwenlang door boden gedaan, veelal te voet of te paard. Eerst in 1852 verschijnt de eerste postzegel in Nederland en wordt het postverkeer landelijke geregeld. Op Goeree-Overflakkee komt in 1879 een Postboot in de vaart. Postboden brengen de brieven van het eiland naar de boot aan het Havenhoofd van Middelharnis en halen de ontvangen brieven daar af. Aan het eind van de eeuw komen postkarren in gebruik, die het vervoer over de nieuw aangelegde grindwegen aanmerkelijk versnellen. Vóór die tijd brengen postboden de post te voet over modderige wegen van plaats naar plaats. Aan het eind van de eeuw verschijnen de eerste prentbriefkaarten of ansichtkaarten. Zij zijn geschikt om er een korte boodschap op te schrijven. Tegenwoordig worden die kaarten veel verzameld. 

Een belangrijke uitvinding is elektrische telegraaf. Om boodschappen te kunnen versturen, is een aparte code ontwikkeld van punten en streepjes: de Morse-code. Door het verzenden (via kabels) van korte en lange elektrische stroomstootjes kunnen berichten snel en duidelijk worden verzonden. In 1854 gaat het eiland deel uitmaken van de telegraaflijn tussen Rotterdam, Brielle, Hellevoetsluis en Brouwershaven. Het eerste telegraafskantoor van het eiland is gevestigd in Dirksland. De daar ontvangen berichten (telegrammen) voor de andere gemeenten moeten door lopers worden gebracht. Al snel komen meerdere kantoren op het eiland.

In 1876 vindt Graham Bell de telefoon uit. Eerst begin van de twintigste eeuw krijgt Goeree-Overflakkee telefoon. Er kan dan maar op twee plaatsen – in Middelharnis en in Dirksland is een kantoor – gebeld worden. Dit zal daarna snel worden uitgebreid. Zowel de telegraaf als de telefoon worden vooral zakelijk gebruikt. 

De boekdrukkunst is al eeuwenoud. Het aantal drukkers en uitgevers in Nederland groeit door de eeuwen heen maar langzaam. In de tweede helft van de negentiende eeuw komt daar verandering in. Er komen nieuwe, snellere drukpersen op de markt en de zetterijen worden gemechaniseerd. Tegelijkertijd neemt de vraag naar boeken en met name kranten toe. In 1886 verschijnen twee nieuwe kranten op het eiland: de ‘Maas- en Scheldebode’ en de ‘Onze Eilanden, nieuws- en adver­tentieblad voor Overflakkee, Goedereede en Omgeving’. Beide kranten brengen niet alleen plaatselijke nieuws, maar er wordt ook aandacht besteed aan landelijk en buitenlands nieuws. Eerst eenmaal en later tweemaal per week kunnen de mensen het laatste nieuws lezen.