Tijdvak 1900 - 1950

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1900 - 1950

Tijdvak 1900 - 1950

 • Resultaten van een woningonderzoek

  illustratie

  Aanleg riolering en woningverbetering (1900)

  In 1900 stelt de burgemeester van Middelharnis een onderzoek in naar de toestand van de woningen in zijn gemeente. De uitslagen zijn ronduit schokkend te noemen.

  Lees verder
 • De komst van de tram

  oude tram

  Vergroting van de mobiliteit van mensen (1909)

  In de loop van de negentiende eeuw ontstaat er een uitgebreid spoorwegennet in Nederland. Een groot deel van het land wordt op deze wijze beter bereikbaar, is het niet door treinen dan wel door zogenoemde lokaaltrams. Goeree-Overflakkee blijft lange tijd verstoken van spoorrails. 

  Lees verder
 • Verder leren

  oude RSG

  Voortgezet onderwijs op het eiland (1900 - 1940)

  Als je voor 1900 na de lagere (basis-) school verder wilt leren, kan dat niet op het eiland. De eerste vorm van voortgezet onderwijs komt in 1903.

  Lees verder
 • Vergaan van de visserssloep MD 1

  sloep MD 1

  Ondergang van de visserij in Middelharnis (1910)

  In januari 1910 vergaat in een sneeuwstorm op de Noordzee de visserssloep MD 1 ‘Luctor et Emergo’ uit Middelharnis. Hierbij komen dertien bemanningsleden om het leven. De Raad voor de Scheepvaart onderzoekt de staat van onderhoud van het schip en komt tot de conclusie dat het houten schip wel oud, maar toch zeewaardig moet zijn geweest

  Lees verder
 • De grote portvangst

  illustratie

  De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (1918)

  In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland blijft neutraal en het oorlogsgeweld gaat aan ons land voorbij. Sinds de afkondiging door de Duitsers van de onbeperkte duikbootoorlog is de Noordzee niet veilig voor schepen, ook niet van het neutrale Nederland. Bovendien maken zeemijnen geen uitzondering tussen vriend en vijand. 

  Lees verder
 • De tijd van de elektriek

  Elektriciteits- en gasvoorziening (1930 - 1950)

  Lees verder
 • Waterleiding en ziekenhuis

  Verbetering van de volksgezondheid (1934)

  Lees verder
 • Oprichting VVV Ouddorp

  Opkomst van het toerisme (1932)

  Uit oude boeken blijkt, dat enkele honderden jaren geleden mensen van Flakkee in de zomermaanden naar Ouddorp trekken om te genieten van het landschapsschoon en de zeewind. Toch is het strand lange tijd niet de plek waar toeristen komen, slechts een enkele strandjutter is er zeker na een storm te vinden

  Lees verder
 • Vervolging Joden en razzia

  Terreur tegen burgers (1941 - 1945)

  Bij  het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 wonen er 69 Joodse inwoners op het eiland. Enkele families wonen er al meer dan honderd jaar. Het is deze mede-eilandbewoners niet anders vergaan dan de miljoenen Joodse lotgenoten elders in Europa

  Lees verder
 • Atlantikwall en inundatie

  Eiland klaar voor frontlinie (1942 - 1945)

  Al vrij snel na het uitbreken van de oorlog komt de bezetter met een plan om een verdedigingslinie langs de Noordzeekust aan te leggen, die de Atlantikwall wordt genoemd. De kop van het eiland (Goeree) gaat deel uitmaken van deze linie.

  Lees verder
 • Het nieuwe wonen

  Woningbouwverenigingen aan de slag (1950 - 1970)

  Door de Watersnoodramp zijn veel huizen totaal verwoest of hebben aanzienlijke schade opgelopen. Ook zijn er huizen, die na herstel wel weer bewoonbaar gemaakt kunnen worden, maar die de gemeenten liever zien verdwijnen. Ze zijn te klein of te oud, veelal een combinatie van beide. Deze huizen worden dan onbewoonbaar verklaard. Zo vallen soms hele straatjes onder de slopershamer. De bewoners moeten dan wel ergens anders kunnen wonen.

  Lees verder
 • Afbraak Goedereede-Havenhoofd

  Oorlogsschade en wederopbouw (1942 - 1945)

  In 1942 is de bunkerbouw al een eind voltooid. Nu willen de Duitsers ook over een vrij schootsveld richting zee en richting Brabant (bij Ooltgensplaat) beschikken. Er staan echter woningen en boerderijen in de weg. Bovendien zouden bij een eventuele landing op het eiland de Geallieerden zich kunnen verschuilen achter deze bouwwerken.

  Lees verder