Afbraak Goedereede-Havenhoofd

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1900 - 1950  |  Afbraak Goedereede-Havenhoofd

Afbraak Goedereede-Havenhoofd

Oorlogsschade en wederopbouw (1942 - 1945)

In 1942 is de bunkerbouw al een eind voltooid. Nu willen de Duitsers ook over een vrij schootsveld richting zee en richting Brabant (bij Ooltgensplaat) beschikken. Er staan echter woningen en boerderijen in de weg. Bovendien zouden bij een eventuele landing op het eiland de Geallieerden zich kunnen verschuilen achter deze bouwwerken.

In december 1942 worden de betreffende gemeenten en de daar aanwezige Duitse officieren ingelicht over de op handen zijnde plannen: de sloop van een groot aantal gebouwen. In Ooltgensplaat worden zeventien boerderijen en twee woningen afgebroken. In Stellendam volgen acht boerderijen en zes kleine woningen. In Goedereede moeten twee boerderijen wijken, maar ook het gehele buurtschap Goedereede-Havenhoofd wordt in januari 1943 van de kaart geveegd. In Ouddorp worden bij de haven zo’n veertien panden afgebroken; een vijftal boerderijen en acht woningen elders in Ouddorp ondergaan hetzelfde lot. 

De Tweede Wereldoorlog heeft enorme schade veroorzaakt aan de bebouwde omgeving, wegen en het landschap van Nederland. Gebouwen zijn doelbewust gesloopt of door oorlogshandelingen zwaar beschadigd. Bommen en beschietingen hebben soms hele straten in puin doen veranderen. In de laatste maand van de oorlog zijn door de Duitsers opzettelijk dingen vernield, zoals de keersluis in Oude-Tonge en de spuisluis in Den Bommel. Deze ligt midden in het dorp. Het gevolg is dat veel panden, waaronder het gemeentehuis, zwaar worden beschadigd. 

Enkele uren vóór de bevrijding, op zaterdag 5 mei 1945 's morgens om vier uur,  wordt de vuurtoren van Ouddorp totaal verwoest. De Duitsers zeggen dat blikseminslag de oorzaak is, maar men weet wel beter: de toren is opgeblazen! Nog 24 uren eerder heeft elektricien J. Grinwis de draden, die in verbinding staan met de aangebrachte springladingen, doorgeknipt. De Duitsers hebben dit zeker weer hersteld en blazen alsnog de toren op. Ook de twee watertorens en de toren van Goedereede zitten vol explosieven, maar zij blijven gespaard. 

Na de oorlog is het tijdperk van de wederopbouw aangebroken. Op Goeree-Overflakkee verrijzen nieuwe boerderijen en Goedereede Havenhoofd wordt weer opnieuw opgebouwd. Het bekendste voorbeeld van wederopbouw op het eiland is de vuurtoren van Ouddorp, die in 1948 zijn licht weer kan laten schijnen. De wederopbouw en de schadeafwikkeling hebben vele jaren geduurd.