Gemeentelijke herindeling

Streekarchief
Streekarchief  |  Tijdvak 1950 - heden  |  Gemeentelijke herindeling

Gemeentelijke herindeling

Schaalvergroting (1966)

Halverwege de twintigste eeuw telt het eiland dertien gemeenten van verschillende grootte. Reeds vanaf 1947 zijn er plannen van de provincie Zuid-Holland en van het Rijk om enkele gemeenten samen te voegen, omdat ze eigenlijk veel te klein zijn om zelfstandig alle zaken te kunnen regelen.

Op diverse punten wordt wel al samengewerkt of een burgemeester ‘gedeeld’. Veruit de meeste gemeenten willen het liefst blijven bestaan. Ook willen sommige gemeenten niet met elkaar samenwerken. 

Toch is er een Stichting De Flakkeesche Gemeenschap, waarin alle dertien gemeenten zitting hebben, die bepaalde eilandelijke taken ter hand neemt. Er worden uiteindelijk vier pogingen ondernomen om tot een gemeentelijke herindeling te komen. Per 1 januari 1966 is het dan zover: dertien gemeenten worden teruggebracht naar vier. Enkele oude gemeentehuizen worden verkocht of krijgen een andere bestemming. Met ingang van 1 januari 2013 zijn alle gemeenten op het eiland samengevoegd tot één gemeente Goeree-Overflakkee.

Niet alleen de gemeenten krijgen te maken met herindelingen of fusies. Voor de waterschappen geldt hetzelfde. Hier gaat het stapsgewijs. Er zijn ook veel meer afzonderlijke polderbesturen, dan er gemeenten zijn. Al in het verleden zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan. Het belangrijkst is de Dijkring Flakkee uit 1909. Vanaf de jaren vijftig vindt een reeks van fusies plaats. Uiteindelijk zijn er begin jaren zeventig nog twee waterschappen over, die in 1981 fuseren tot één waterschap voor heel Goeree-Overflakkee. Met ingang van 1 januari 2005 is ook dit waterschap opgegaan in een groter geheel: waterschap Hollandse Delta. 

Naast gemeenten en waterschappen krijgen ook energiebedrijven, ook wel nutsbedrijven genoemd, te maken met fusies. De in 1930 opgerichte Energiemaatschappij Goeree-Overflakkee (EMGO) fuseert in 1995 met andere energiebedrijven tot ENECO en de Stichting Drinkwaterleiding Goeree-Overflakkee uit 1934 fuseert in 1974 met het Zeeuwse waterleidingsbedrijf tot Waterleidingsbedrijf Zuid-West Nederland (WMZ), later tot Delta Nutsbedrijven en tegenwoordig Evides. Ook de tijd dat elk dorp een eigen Rabobank heeft, is inmiddels verleden tijd. Er is nu één Rabobank voor het hele eiland, wel met hier en daar nog vestigingen. 

Kortom, vanaf de jaren vijftig is sprake van schaalvergroting door allerlei fusies en voorlopig is het eind nog niet in zicht. Zo zijn er recent woningbouwverenigingen, zorginstellingen en scholen samengegaan.